Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Thursday, October 20, 2011

Bajet Kelantan 2012: Kesejahteraan Bersama Keberkatan

Pembangunan Sektor Pelancongan

Sektor pelancongan masih kekal sebagai sektor utama dalam menjanakan ekonomi Negeri Kelantan serta memberi peluang pekerjaan dan pendapatan kepada rakyat tempatan. Sebagai contoh, pada tahun 2010, seramai 5.39 Juta berbanding 4.8 Juta dan 4.94 Juta orang pelancong pada tahun 2008 dan 2009 telah mengunjungi negeri ini yang menyumbang sebanyak RM1.80 Bilion kepada ekonomi negeri. Sehingga bulan Ogos 2011, seramai 3.35 Juta pelancong telah melawat Kelantan. Dari jumlah tersebut, 941,319 orang adalah pelancong antarabangsa.

Kerajaan juga telah bersetuju menjadikan tahun 2012 sebagai “Tahun Melawat Kelantan” bagi meningkatkan lagi kunjungan pelancong ke Negeri ini dan sekaligus meningkatkan pendapatan peniaga setempat. Justeru, kempen, promosi, pemasaran, pengiklanan dan program pelancongan perlu diperhebatkan lagi. Destinasi dan produk pelancongan samaada dibangunkan oleh kerajaan atau swasta perlu dilengkapi dengan infrastruktur yang lebih sempurna.

Untuk itu, budaya penyenggaraan produk dan kemudahan pelancongan wajar dipupuk dan dipertingkatkan sebaiknya. Jentera pemasaran dan promosi juga akan diperkasakan bagi menarik lebih ramai pengunjung ke Negeri Kelantan. Sejajar dengan itu, Kerajaan telah memperuntukan sebanyak RM2.5 Juta bagi Galakan Kebudayaan, Kesenian & Pelancongan, Promosi dan Produk Pelancongan dan Pembangunan Seni dan Budaya.

Di samping program-program tahunan yang sedia ada seperti Permainan Tradisional, Kebudayaan dan Kesenian, Pertandingan Seni Suara Burung Ketitir, Pesta Wau Antarabangsa serta Program-Program Penghayatan Ramadhan. Program-program seperti Karnival Seni dan Budaya dan Festival Batik, Songket dan Kraf, Pesta Joran, Pelancongan Jejak Pusaka, Pesta Air Dataran Sireh, Pesta Masakan Kelantan, kerajaan akan terus merancang program yang lebih menarik dan tersusun untuk menjadi salah satu pemangkin bagi tarikan lebih ramai pengunjung ke Negeri Kelantan. Kerajaan juga akan terus berkerjasama dengan Majlis Tindakan Pelancongan Negeri Kelantan dalam menganjurkan beberapa program yang boleh merancakkan lagi kunjungan pelancong ke negeri ini.

No comments:

Post a Comment

Pusat Penerangan Pelancongan